Duyurular

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI


Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Antalya

Aydın

Bilecik

Bursa

Bolu

Burdur

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

İstanbul

Denizli

Karabük

İzmir

Edirne

Karaman

Kocaeli

Isparta

Manisa

Muğla

Kayseri

Mersin

Kırklareli

Samsun

Konya

Trabzon

Sakarya

Uşak

Tekirdağ

Zonguldak

Yalova

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Kastamonu

Niğde

Mardin

Kırıkkale

Ordu

Muş

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

Malatya

Tokat

Şırnak

Nevşehir

Tunceli

Van

Rize

Yozgat

Bozcaada /Gökçeada

SivasKİMLER BAŞVURABİLİR?

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir.

2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.

Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.

İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekir.

HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?

1. PERSONEL GİDERLERİ

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir. Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:

• Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL
• Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL
• Lisans mezunlarına 2.000 TL
• Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL
• Doktora mezunlarına 3.500 TL

100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek

2. MAKİNE TEÇHİZAT GİDERLERİ (kalıp ve bilişim donanımı dahil)

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların (kalıp ve bilişim donanımı dahil) yeni olması şartı aranır
150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz,
600.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek

3. YAZILIM GİDERLERİ

Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)
Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
İmalat sektörü işletmeleri: 50.000 TL’ye kadar GERİ ÖDEMESİZ
Yazılım sektörü işletmeleri: 100.000 TL’ye kadar GERİ ÖDEMESİZ
Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar GERİ ÖDEMELİ DESTEK

4. HİZMET ALIM GİDERLERİ

Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri, Belgelendirme giderleri, Tanıtım giderleri, Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama), Fuar giderleri, Test ve analiz giderleri.

100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek

KOBİGEL 2018 HİBE PROGRAMI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.
• Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.
• Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dâhildir.
• Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel KOBİGEL –

KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

EK PUAN SAĞLAYAN UNSURLAR

Projeye ek yapılarak belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesi sonrasında ek puan getirecek hususlar:

• İşletme sahibinin veya %50'den fazla hisseli ortağının kadın olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
• Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
• İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.)

2018 KOBİGEL TAKVİMİ

BAŞVURU ve KONTROL


• Proje Başvurusu: 24 Nisan 2018 - 22 Haziran 2018
• İlk Kontrol: 25 Haziran 2018 - 8 Temmuz 2018
• İşletme Düzeltme: 9-15 Temmuz 2018
• Son Kontrol: 16 - 22 Temmuz 2018

DEĞERLENDİRME

1. Safha - Online Değerlendirme: 1-17 Ağustos 2018
2. Safha - Toplantılar: 10 Eylül 2018 - 7 Ekim 2018

SON BAŞVURU TARİHİ

22 Haziran 2018 günü saat 23.59

KABUL EDİLEN PROJELERİN BİLDİRİLMESİ: 22 Ekim 2018